• 21:30 uur
  • Academiehuis De Grote Kerk
  • Binnenstad

Academiehuis De Grote Kerk heet iedereen welkom op kerstavond voor de traditionele kerstnachtdienst. ​Tijdens deze​ ​feestelijke​ ​viering​ ​wordt​ ​het​ ​Gloria​ ​van​ ​Antonio​ ​Vivaldi​ ​uitgevoerd​ ​door​ ​de Michaëlscantorij,​ ​solisten​ ​Toos​ ​van​ ​der​ ​Wal​ ​en​ ​Esther​ ​de​ ​Vos​ ​en​ ​orkest​ ​Musica​ ​Michaelis onder​ ​leiding​ ​van​ ​cantor-organist​ ​Toon​ ​Hagen.​ ​Stadpastor Mariska van Beusichem is de voorganger tijdens de kerstnachtdienst.

De kerk is om 21.30 uur geopend. Al voor ​de​ ​viering​ ​worden​ ​er samen​ ​liederen​ ​gezongen.​ ​Welkom!

Deel dit met anderen via: